REACH

REACH - Internationellt regelverk

REACH är en kemikalielagstiftning som gäller i EU. Grundprincipen med REACH är att ämnen som släpps ut på marknaden inte orsakar skador, varken för hälsa eller miljö. Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare bär ansvaret för de ämnen som de tillverkar.

REACH ställer också krav på format och innehåll i säkerhetsdatabladen som används inom EU.

Varukorg