Kemikaliehantering​

Vi erbjuder en mängd tjänster inom kemikaliehantering. Detta innebär att du kan låta oss sköta om och ge råd gällande skötsel, drift och underhåll av utrustning i era anläggningar.

Kunskap är makt, och i detta fall även säkerhet, då grunden i all kemikaliehantering handlar om att vara kunnig och erfaren med de kemikalier som används på arbetsplatsen, så att man är bekant med deras egenskaper och risker.

Varukorg