Läckagesökning​​

Låt inte läckande tryckluft kosta pengar i onödan! När energipriserna stiger inser många att tryckluft är kostsamt att producera. Sannolikheten för att läckage existerar i är stor i alla tryckluftssystem, så stora besparingar kan sitta i mitt framför ögonen på dig, och nära 70% av arbetet kan uppnås endast med att täta läckage och optimera er anläggning. Ungefär tre fjärdedelar av en kompressoranläggnings kostnader går till just energikostnader, vilket ger perspektiv av hur stor del av ekonomin som kan optimeras och hur snabbt en tätning börjar bli värd insatsen.

Vid upptäckt av läckage har du möjligheten att spara pengar, men även att gynna miljön, vilket kan ha större effekt än man förväntar sig. Ungefär 10% av ett helt lands elförbrukning brukar gå till produktion av tryckluft.

Säkerställ att ditt tryckluftssystem klarar målsättningarna i Kyotoavtalet och ISO 14000.

Även om man förbiser kostnaderna är det enkelt att se fördelen med en tryckluftsbesiktning. Tryckfall och andra driftstörningar gör att systemets utrustning försöker kompensera, vilket ökar slitaget – speciellt på kompressorn. Detta leder oundvikligen till mer kostsamt underhåll.

En av marknadens bästa verktyg för läckagekontroll är Fluke ii900 Sonic Industrial Imager, som kan genomföra kontroller under pågående drift. Fluke ii900 är utrustad med 64 ultraljudsmikrofoner och redo att kvickt hitta luftläckor i systemet. Vi markerar och dokumenterar vart läckagen uppstår och åtgärdar dem efter överenskommelse.

Exempelrapport

BESTÄLL BESIKTNING AV TRYCKLUFTSSYSTEM TILL BRA PRIS

Varukorg