Inventering

Vi granskar inventeringen på befintliga anläggningar så den aktuella dokumentationen stämmer överens med verkligheten. Samtliga komponenter kontrolleras – från pumpar och ventiler till tankar och övrig utrustning.

I majoriteten av fallen så finns några små avvikelser som uppstått vid t.ex flytt eller ombygge. I andra situationer kan det handla om att processerna ändrats, nya produkter har lagts till, ny utrustning installerats eller något helt annat.

Vid är med i tidigt stadie när nya projekt och nya anläggningar kommer in i sina planerings-stadium. Strama tidslinjer finns uppsatta i de flesta projekt. För att utarbeta och montera en godkänd märkning så studerar vi även grundligt, 3D-ritningar och annat underlag som finns att tillgå. Tack vare detta så bidrar vi till en snabb och säker start för varje anläggning.

Det är viktigt att alla förändringar i en process med farliga ämnen dokumenteras löpande, så att risker för allvarliga olyckor minskas drastiskt, och anpassar sig till aktuella lagar, vilket resulterar i minimerade extra kostnader som kan uppstå i mindre säkra anläggningar.

Varukorg