SIS Standard

Märkning av gas-, vätske- & ventilations- installationer

Denna standard (SVENSK STANDARD · SS 741:2017) innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer.

EXEMPEL Rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation, ventiler, lastnings- och lossningsplatser.

Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 [1] och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008 [2]), undantaget explosiva ämnen, blandningar och föremål samt organiska peroxider Typ A och självreaktiva ämnen och blandningar Typ A.

Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta. Denna standard specificerar inte krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall.

Märkning av rörledningar för medicinska och medicintekniska gaser omfattas inte av denna standard.

Varukorg