Seveso - Direktiv

Sevesodirektivet antogs av EU för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö.

Sevesolagstiftningen har infört direktivet i Sverige, vilket omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta inkluderar också miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Reglerna omfattar verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i stora mängder vid ett och samma tillfälle. I bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236) hittar man nivåerna för dessa farliga ämnen. Man finner två olika kravnivåer i reglerna – en högre och en lägre.

Krav för högre nivån

Krav för lägre nivån

Krav för lägre nivån

MSB är central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.

För kommuner och länsstyrelser finns det ett antal skyldigheter inom Seveso-område.

Bakgrund/Sevesolagen

Sevesokatastrofen ägde rum i norra Italien, Seveso, 1976. Från lagringstankar på en kemisk fabrik, släpptes flera kilogram av dioxinet TCDD ut i luften. Tiotusentals husdjur dog eller blev slaktades till följd av olyckan. Ingen människa tros ha omkommit till följd av olyckan.

Källa: www.sv.wikipedia.org

Varukorg