Rörmärkning

Vi utför alltid rörmärkning i enlighet med GHS/CLP som är EU:s förordning gällande klassificering, märkning och emballering av kemiska substanser och blandningar. Självklart förhåller vi oss även till SS 741:2017 som är den rådande svenska standardförordningen.

Vi tar alltid med oss vår transferskrivare, vilket gör att vi är flexibla och kan printa specifika etiketter utefter de behov som uppstår i stunden. På så vis kan våra kunder få tillgång till rörmärkning med specifika rörnummet etc. så länge vi är på plats.

Inom rörmärkning kan vi erbjuda leverans av färdiga skyltar och etiketter helt färdiga för montering, eller en helhetslösning där vi står för både material och montering. Allt utifrån kundens specifika behov.

Vi erbjuder en fullständig kontroll av ritningar och processcheman för att identifiera eventuella ritningsfel eller andra nödvändiga modifikationer. Tack vare vår långa erfarenhet av processindustri med GMP- och EX-klassade zoner kan man alltid känna sig trygg.

VI ERBJUDER EN HELHETSLÖSNING. ALLT PÅ SAMMA STÄLLE. INGET KRÅNGEL.
Varukorg