SSG Standard

Standarder, rekommendationer och anvisningar enligt industrins samlade erfarenhet.

SSG finns här för att ge dig anvisningar, rekommendationer samt lösningar som hjälper dig bygga och underhålla industrianläggningar med en driftsäker, effektiv och ekonomiskt hållbar standard.

Standard SSG7571 ger anvisningar om hur rörledningar, ventiler, övrig armatur, säkerhetsutrustningar och behållare ska märkas för att identifiera innehåll och de risker som är förknippade med detta vid hantering hos brukaren. Standarden omfattar även skyltning av områden, lokaler och inhägnader där stora mängder farliga kemiska produkter hanteras samt anslutningar på lastnings- och lossningsplatser.

Varukorg