Allmänna villkor


På webbskylt.se strävar vi efter att alltid tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål. webbskylt.se tillhandahålls av Karlskoga rörmärkning AB med organisationsnummer 559099-9677. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse. Vi är ett företag som jobbar med skyltprodukter och är nedan kallad ”Säljare”. Kund är nedan kallad ”Köpare”. Köpare hittar information om priser och artiklar via webbskylt.se, nedan kallad Säljarens Webbplats. Köpare gör bindande beställning och godkänner Försäljningsvillkoren genom att digitalt acceptera korrektur på Säljarens Webbplats. När du bekräftar din order godkänner du våra köpevillkor. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och personnummer/organisationsnummer registreras i vårt kundregister. Vi ingår ej avtal med omyndig person utan målsmans tillåtelse. Produkten blir tillverkad som den visas på skärmen, vi tar inte ansvar för felstavningar. Vi förbehåller oss rätten att avbryta beställningar i de fall då kundens egna bilder inte håller tillräckligt hög kvalitet för tillverkning, samt vid tekniska fel.

Betalningsvillkor

Betalning sker genom faktura eller kort och sker genom vald betalningsmetod i kassan. Korbetalning: Accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt via Stripe och tredjepart. Faktura: I de situationer då vi inte kan bevilja 30 dagars kredit, behövs en förskottsbetalning. Webbskylt.se äger rätt att neka kredit utan angiven anledning. Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura där fakturaavgiften är 29 kr exkl. moms (36,25 kr inkl. moms). Vid köpet görs en mikroupplysning för att vi ska veta att du är du. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Kreditbedömning görs först efter godkänd order och Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har lagt sin beställning. Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga, eller av annan anledning inte kan betala mot faktura, är förskott via Bankgiro.

Betalning görs då till BG-5187-2455

med ditt ordernummer som referens. Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 60 kr i påminnelseavgift. Efter påminnelsefakturans förfallodag överlämnas ärendet till Kronofogden med extra avgifter om totalt 640 kr. Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna. Fakturan skickas tillsammans med skyltarna, om du inte uppger annan fakturaadress. 

Logo

Om du som kund mailar oss en logotyp förutsätter vi att du har upphovsmannens tillstånd att använda logotypen om den är ett registrerat varumärke som inte tillhör dig själv.

Produkter

Samtliga produktbilder på webbskylt.se skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om du vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas innan du gör din beställning.

Referenser

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Webbskylt.se. Denna acceptans kan dock dras tillbaka genom att som beställare tydligt nämna detta i samband med lagd order.

Utskick

Vid beställning accepteras även framtida utskick med erbjudanden och information från Karlskoga rörmärkning AB,webskylt.se Om ni inte godkänner utskick ska detta anges vid beställningstillfället. Får ni utskick idag men vill inte längre ha detta, skicka då e-post till order@webbskylt.se med ”avanmälan” som rubrik. Glöm inte att ange vilken e-post det gäller.

 Övrigt

Har du övriga funderingar gällande köpvillkor och konsumenthandelslagar kan du besöka Konsumentverket.

Varukorg